Kategorier
Brun & grønne blomster | Ukrudt |

Herniaria glabra

Glat brudurt

Herniaria glabra kan vokse som enårig eller flerårig. Skuddene, der ligger på jorden, kan blive op til 30 centimeter lange. Bladene og stænglerne er gulgrønne til grønne i farven. Glat brudurt kan blomstre fra juni til september.

Herniaria glabra

Familie: Nellike-familien (Caryophyllaceae)
Udbredelse: Afrika, Asien, Europa (udbredelseskort)
Højde: Krybende urteagtig plante, op til 30 centimeter

Herniaria glabra

Herniaria glabra

Herniaria glabra

Herniaria glabra

Herniaria glabra

Herniaria glabra

Kategorier
Brun & grønne blomster | hvide blomster | Ukrudt |

Angelica archangelica

Kvan

Angelica archangelica kan blive over to meter høj og blomstrer fra maj til august. Stænglerne kan være grønne eller rødlige.

Lægeplante, krydderiplante, kontakt kan udløse allergi hos følsomme mennesker.

Angelica archangelica

Familie: Skærmplante-familien (Apiaceae)
Udbredelse: Nordeuropa, Centraleuropa, Østeuropa (udbredelseskort)
Højde: Op til 2,5 meter
Anvendelser: Lægeplante, krydderiplante, kontakt kan udløse allergi hos følsomme personer.
Underarter: Der er beskrevet to underarter, Angelica archangelica subsp. archangelica (fjeldkvan) og Angelica archangelica subsp. litoralis (strandkvan). Jeg var ikke i stand til at afgøre, hvilken der er vist her ud fra billederne. De er taget ved bredden af IJsselmeer i Urk (Holland).

Angelica archangelica

Angelica archangelica

Angelica archangelica

Kategorier
Ukrudt |

Heracleum mantegazzianum

Kæmpebjørneklo

Heracleum mantegazzianum vokser som en toårig eller flerårig plante og kan blive over tre meter høj. Den imponerende plante kaldes kæmpebjørneklo. I kombination med sollys kan kontakt med bladene forårsage allergiske reaktioner.

I Danmark er kæmpebjørneklo en invasiv art.

Heracleum mantegazzianum 1

Familie: Skærmplante-familien (Apiaceae)
Udbredelse: Asien (Kaukasus) og som invasiv art også i Europa, New Zealand og Nordamerika (udbredelseskort)
Højde: Urteagtig plante, bliver op til 3,5 meter høj

Heracleum mantegazzianum 2

Heracleum mantegazzianum 3

Heracleum mantegazzianum 4

Heracleum mantegazzianum 5

Heracleum mantegazzianum 6

Heracleum mantegazzianum 7

Heracleum mantegazzianum 8

Kategorier
Ukrudt |

Chaerophyllum temulum

Almindelig hulsvøb, giftig hulsvøb

Chaerophyllum temulum bliver mere end en meter høj og vokser som en toårig plante. Blomstringsperioden kan vare fra juni til august. Alle dele af planten er svagt giftige og indeholder falcarinol.

Chaerophyllum temulum

Familie: Skærmplante-familien (Apiaceae)
Udbredelse: Asien, Europa, Nordafrika og som indført art også i nogle nordamerikanske regioner (udbredelseskort)
Højde: Op til 120 centimeter

Chaerophyllum temulum

Chaerophyllum temulum

Kategorier
gul & orange blomster | Ukrudt |

Barbarea vulgaris (almindelige vinterkarse)

Den almindelige vinterkarse (Barbarea vulgaris) hører til Brassicaceae-familien (korsblomst-familien), kan blive op til 80 centimeter høj og blomstrer fra juni til august.

Almindelig vinterkarse blomster

Bladene på den etårige plante er spiselige. De indeholder sennepsolier og smager som havekarse.

Almindelig vinterkarse blade

Det naturlige udbredelsesområde for Barbarea vulgaris er i Eurasien og Nordafrika. Den findes også som en introduceret art i Nordamerika og andre regioner (kilde).

Almindelig vinterkarse blomsterknopper

Den almindelige vinterkarse trives bedst i næringsrig og fugtig jord. Den vokser i enge, på banker, på marker og tåler jord, der lejlighedsvis er oversvømmet.

Barbarea vulgaris på en eng
Barbarea vulgaris på en eng.
Barbarea vulgaris & Galium aparine
Barbarea vulgaris og Galium aparine (burresnerre).
Barbarea vulgaris på en bred
Barbarea vulgaris på en bred.
Brassicogethes aeneus & Barbarea vulgaris
Glimmerbøsse (Brassicogethes aeneus) findes ofte i blomsterne på gulblomstrende planter.

vinterkarse blade

Kategorier
blå & lilla blomster | Ukrudt |

Veronica hederifolia (Vedbendærenpris)

Vedbendærenpris (Veronica hederifolia) kan blive op til 30 centimeter høj, blomstrer fra april til juni og er enårig. Planten, der hører til vejbredfamilien, kan findes på enge, på volde, i grøfter, på marker, foran hække og langs vejkanter.

Veronica hederifolia

Familie: Vejbred-familien (Plantaginaceae)
Udbredelse: Asien, Europa, Nordafrika, forekommer også som en introduceret art i Nordamerika og andre regioner (udbredelseskort)
Højde: Op til 30 centimeter

Veronica hederifolia

Veronica hederifolia

Veronica hederifolia

Veronica hederifolia

Kategorier
Ukrudt |

Galium aparine (Burresnerre)

Bladene på Galium aparine (Burresnerre, præstelus) kan blive op til seks centimeter lange. De er arrangeret i en cirkel omkring stænglerne, dækket af fine hår og føles klæbrige at røre ved.

Burresnerres skud

Habitus og biologi

Burresnerre kan vokse som enårig, når dens frø spirer om foråret. Eller som en overvintrende enårig plante, i hvilket tilfælde de spirer i sensommeren eller efteråret.

Skuddene kan blive over en meter lange og vokser enten liggende eller stående.

Galium aparine
Galium aparine om foråret.

Frugterne har modhager og spredes af dyr, hvis pels de bliver viklet ind i.

Frugterne af burresnerre
Frugterne af burresnerre.

Oprindelse og levesteder

Det oprindelige udbredelsesområde er i Afrika, Asien og Europa. Som introduceret art kan burresnerre også findes i andre regioner og er derfor hjemmehørende på alle kontinenter (kilde).

Galium aparine kan klare sig med lidt lys og vokser i skove, foran eller under buske, på hække, på dæmninger, i parker, haver, vejkanter og nogle gange også på mure.

Burresnerre vokser på eller fra en træstub
Burresnerre vokser på eller fra en træstub.

Botanik

Burresnerre hører til Krap-familien (Rubiaceae).

Kategorier
blå & lilla blomster | Ukrudt |

Echium vulgare (Slangehoved)

Slangehoved (Echium vulgare) er i familie med hjulkrone og forglemmigej og hører til Rublad-familien (Boraginaceae). Afhængigt af voksestedet bliver den mellem 50 og 100 centimeter høj. Blomsterne er lyserøde, når de er lukkede, bliver lilla, når de åbner sig, og blå, når de visner. Blomstringsperioden kan vare fra juni til august.

Slangehovedets blomster
Slangehovedets blomster er stadig lyserøde som knopper og skifter farve, når de åbner sig og visner.

Echium vulgare vokser normalt som en toårig plante, men nogle gange også som en flerårig. Den spreder sig med frø, som den producerer mange af. Takket være dens lange pælerod kan den overleve godt på tørre steder.

Echium vulgare hvide blomster
Der findes også hvidblomstrede eksemplarer af Echium vulgare.

Udbredelsesområde og biotoper

Slangehoved er hjemmehørende i de fleste europæiske lande. I Asien strækker dens naturlige udbredelsesområde sig så langt som til Kina. I Australien, Nordamerika, Sydafrika og andre regioner kan man finde den vildtvoksende (kilde).

Slangehoved på en eng
Slangehoved på en eng.

Echium vulgare vokser på volde, dæmninger, langs veje, på enge og nogle gange på mure, trapper og mellem brosten.

Slangehoved kan også vokse på mure
Slangehoved kan også vokse på mure.

Bestøvere

Bestøvende insekter omfatter humlebier og andre vilde bier såvel som honningbier.

En humlebi bestøver blomsterne på slangehoved
En humlebi bestøver blomsterne på slangehoved.
Echium vulgare ved en jernbaneoverskæring
Echium vulgare ved en jernbaneoverskæring
Slangehoved på en parkeringsplads
Slangehoved på en parkeringsplads

Echium vulgare

Kategorier
Ukrudt |

Cardamine hirsuta (Rosetspringklap)

Rosetspringklap eller roset-karse (Cardamine hirsuta) er en enårig plante fra Brassicaceae-familien. Den har et stort udbredelsesområde og er hjemmehørende i de fleste europæiske lande samt i nogle afrikanske og asiatiske regioner. Som en introduceret art kan den også findes i Australien, Nordamerika og Sydamerika (udbredelseskort).

Rosetspringklap blomstrer

Cardamine hirsuta og andre arter i denne slægt skyder deres frø fra bælgene og kan sprede dem flere meter.

Cardamine hirsuta

Afhængigt af voksestedet bliver rosetspringklap mellem 10 og 30 centimeter høj og blomstrer i det tidlige forår. Den vokser langs vejkanter, i haver, parker, på mure og mellem brosten.

Rosetspringklap

Bladene er spiselige, men har en skarp smag, da de indeholder sennepsolier.

roset karse

Kategorier
gul & orange blomster | Ukrudt |

Senecio vulgaris (Almindelig brandbæger)

Familie: Gøgeurt-familien (Orchidaceae)

Almindelig brandbæger eller Stolt-Henriks brandbæger (Senecio vulgaris) bliver mellem 10 og 30 centimeter høj. De gule blomster springer ud fra foråret og frem til den første hårde frost. Den et- eller toårige plante er giftig.

Senecio vulgaris

Senecio vulgaris koloniserer marker, byggepladser, jernbanedæmninger, grusstier, vejkanter, parker og findes også ofte i haver. Den kan også vokse mellem fortovsfuger og er derfor perfekt tilpasset til at overleve i byområder.

Almindelig brandbæger

Det oprindelige udbredelsesområde strækker sig fra Europa til Nordafrika og så langt som Indien i Asien. I andre regioner, såsom Nordamerika, Sydamerika og Australien, betragtes Almindelig brandbæger som naturaliseret (udbredelseskort).

Frøene fra Almindelig brandbæger
Frøene fra Almindelig brandbæger hænger fra små “paraplyer” og spredes med vinden.
Almindelig brandbæger i en grussti
Almindelig brandbæger, rød tvetand og skivekamille i en grussti.
Senecio vulgaris kan også vokse mellem belægningssten
Senecio vulgaris kan også vokse mellem belægningssten.