Kategorier
Brun & grønne blomster | Ukrudt |

Rumex obtusifolius (Butbladet skræppe)

Butbladet skræppe (Rumex obtusifolius) er en flerårig stedsegrøn plante. Den kan blive op til 1,5 meter høj, når man ser på blomsterstanden. Dens hovedblomstringsperiode varer fra juni til august. På steder, der regelmæssigt bliver klippet, kan man stadig se den blomstre bagefter.

Butbladet skræppe blomsterstand
Butbladet skræppe blomsterstand (visnet).

Rumex obtusifolius hører til pileurtfamilien (Polygonaceae) og er beslægtet med rabarber.

Butbladet skræppe ved vejkanten
Butbladet skræppe ved vejkanten.

Udbredelsesområde og levesteder

Butbladet skræppe er hjemmehørende i de fleste europæiske lande, men dens naturlige udbredelsesområde strækker sig til Nordafrika og Østasien (kilde).

Butbladet skræppe blade
Butbladet skræppe beholder nogle af sine blade vinteren over.

Rumex obtusifolius vokser på enge, marker, vejkanter, buske, vandløb, flodbredder og i ukrudtsområder. Den kan lide jævnt fugtig, humusrig og næringsrig jord og kan klare solrige til halvskyggefulde steder.

Rumex obtusifolius

Anvendelse

Bladene kan spises rå eller kogte. De er meget seje og smager bittert. De indeholder også meget oxalsyre og bør ikke spises i store mængder.

Rumex obtusifolius butbladet skræppe