Kategorier
blå & lilla blomster | Ukrudt |

Echium vulgare (Slangehoved)

Slangehoved (Echium vulgare) er i familie med hjulkrone og forglemmigej og hører til Rublad-familien (Boraginaceae). Afhængigt af voksestedet bliver den mellem 50 og 100 centimeter høj. Blomsterne er lyserøde, når de er lukkede, bliver lilla, når de åbner sig, og blå, når de visner. Blomstringsperioden kan vare fra juni til august.

Slangehovedets blomster
Slangehovedets blomster er stadig lyserøde som knopper og skifter farve, når de åbner sig og visner.

Echium vulgare vokser normalt som en toårig plante, men nogle gange også som en flerårig. Den spreder sig med frø, som den producerer mange af. Takket være dens lange pælerod kan den overleve godt på tørre steder.

Echium vulgare hvide blomster
Der findes også hvidblomstrede eksemplarer af Echium vulgare.

Udbredelsesområde og biotoper

Slangehoved er hjemmehørende i de fleste europæiske lande. I Asien strækker dens naturlige udbredelsesområde sig så langt som til Kina. I Australien, Nordamerika, Sydafrika og andre regioner kan man finde den vildtvoksende (kilde).

Slangehoved på en eng
Slangehoved på en eng.

Echium vulgare vokser på volde, dæmninger, langs veje, på enge og nogle gange på mure, trapper og mellem brosten.

Slangehoved kan også vokse på mure
Slangehoved kan også vokse på mure.

Bestøvere

Bestøvende insekter omfatter humlebier og andre vilde bier såvel som honningbier.

En humlebi bestøver blomsterne på slangehoved
En humlebi bestøver blomsterne på slangehoved.
Echium vulgare ved en jernbaneoverskæring
Echium vulgare ved en jernbaneoverskæring
Slangehoved på en parkeringsplads
Slangehoved på en parkeringsplads

Echium vulgare