Kategorier
hvide blomster | Ukrudt |

Lamium album (Døvnælde)

Døvnælde (Lamium album) er en flerårig plante, der har brug for jævnt fugtig og næringsrig jord for at overleve. Den vokser på delvist solrige til halvskyggefulde steder, langs vejkanter, i parker, haver eller enge samt foran buske og hække.

Humlebi bestøver døvnælde
En humlebi bestøver døvnældens blomster.

Blomstringsperioden kan vare fra april til oktober. Blomsterne foretrækkes af humlebier og andre vilde bier.

Døvnælde på en solrig placering
På solrige steder kan døvnældens blade få en rød farve.

Når de ikke er i blomst, ligner døvnælde og brændenælde hinanden. De er lette at kende fra hinanden på blomsterne, men planterne er ikke i familie med hinanden.

Lamium album og Urtica dioica
Lamium album og Urtica dioica (stor nælde, brændenælde)

Et andet træk, der adskiller dem fra brændenælder, er, at Lamium album ikke har nogen stikkende hår.

Lamium album ved vejkanten
Lamium album ved vejkanten.

Det naturlige udbredelsesområde strækker sig fra Europa til Asien. I Nordamerika blev døvnælde indført som prydplante og siges også at kunne findes vildtvoksende der. I modsætning til den plettede tvetand (Lamium maculatum) findes der ikke kultivarer.

Lamium album og Lamium purpureum på en eng
Lamium album og Lamium purpureum på en eng.

Lamium album i sneen

Døvnælde og rød tvetand i min have

Havehumle Bombus hortorum
Havehumle (Bombus hortorum)