Kategorier
Rød & pink blomster | Tidsel | Ukrudt |

Cirsium arvense (Agertidsel)

Agertidsel (Cirsium arvense) koloniserer ikke kun marker, byggepladser, dæmninger eller skråninger. Den kan også findes i centrum af byer eller landsbyer.

Tidsel i en forhave
Agertidsel i en forhave.
Cirsium arvense på en byggeplads
Cirsium arvense på en byggeplads.

Cirsium arvense vokser som en staude og kan blive mellem 30 og 150 centimeter høj. Den viser sine hovedformede blomsterstande fra juni til september. Frøene hænger fra små “paraplyer” og spredes med vinden.

Frø fra agertidsel
Frø fra agertidsel.

Med undtagelse af de polare iskapper kan man finde tidsel på alle kontinenter. Enten naturligt forekommende eller som en indført art (udbredelseskort).

Bladlus og myrer på agertidsel
Bladlus og myrer på agertidsel.

Tidslen er en favorit blandt bladlus. De lever af plantesaften og udskiller honningdug. Det er derfor, de bliver “malket” og beskyttet af myrer.

Præstebiller parrer sig på blomsterstandene af agertidsel
Præstebiller (Rhagonycha fulva) parrer sig på blomsterstandene af agertidsel.

Cirsium arvense blade