Kategorier
Ukrudt |

Chenopodiastrum hybridum

Chenopodiastrum hybridum

Chenopodiastrum hybridum

Navne: Hjertebladet Gåsefod
Synonym(er): Chenopodium hybridum
Familie: Amarant-familien (Amaranthaceae)
Udbredelse: Asien, Europa

Chenopodiastrum hybridum

Hjertebladet Gåsefod

Chenopodiastrum hybridum

Chenopodiastrum hybridum

Chenopodiastrum hybridum