Kategorier
Græs |

Grøn skærmaks (Setaria viridis)

Grøn skærmaks (Setaria viridis) hører til den store Poaceae-familie og er i familie med spelt, ris, hvede og andre populære kornsorter.

Hvordan den etårige plante ser ud, afhænger af dens placering.

Grøn skærmaks på en væg
Grøn skærmaks på en væg.

Som hovedregel kan grøn skærmaks blive op til 50 centimeter høj. Den har aks fra juni til oktober.

Langs eller på stier vokser græsset næsten vandret, hvor det som regel forbliver småt og kun bliver op til 10 centimeter højt.

Grøn skærmaks ved vejkanten
Grøn skærmaks ved vejkanten.

På mindre forstyrrede steder med bedre jord peger bladene lodret opad. Her kan den nå højder på op til 50 centimeter.

Grøn skærmaks på en byggeplads

Bortset fra byområder, hvor den koloniserer stier, vejkanter, mure, byggepladser og haver, kan Setaria viridis også findes på dæmninger, volde og i enge.

Dens oprindelige udbredelsesområde omfatter regioner i Asien, Europa og Nordafrika. Som en invasiv art lever den også i Nordamerika og Sydamerika (kilde).

Grøn skærmaks vokser langs eller på stier
Grøn skærmaks vokser langs eller på stier.
Grøn skærmaks aks
Grøn skærmaks’ aks kan ses fra juni til oktober.