Kategorier
blå & lilla blomster | Rød & pink blomster |

Geranium sanguineum

Geranium sanguineum

Navne: Blodrød Storkenæb

Familie: Storkenæb-familien (Geraniaceae)
Udbredelse: Asien, Europa