Kategorier

Anthrax anthrax

Anthrax anthrax er en flue af familien Bombyliidae (humlefluer). De voksne fluer kan blive op til 13 millimeter lange.

Larverne lever parasitisk i de vilde biers bo-rør. Fluerne bør ses fra marts til juni. Jeg opdagede det eksemplar, der er vist her, i midten af august.

Anthrax anthrax humleflue

Anthrax anthrax er hjemmehørende i Lilleasien, Nordafrika, Central- og Sydeuropa og synes ikke at forekomme i Danmark. Fluen lever, hvor der også findes vilde bier, og koloniserer enge, dæmninger, parker, haver eller skovbryn.

Larverne lever af bi-larver, fluerne af nektar.

humleflue