Kategorier

Bønnetæge (Nezara viridula)

Bønnetægen (Nezara viridula) er ekstremt variabel i sit udseende. Dens larver gennemgår fem stadier, og i hvert af dem har de forskellige farver. De voksne insekter bliver brune om efteråret. Derudover er der regionalt forekommende farveformer, så den grønne risbuk også kan være rød.

Bønnetæge
Bønnetæge i blomsterstanden på en burre (Arctium sp.).

Bønnetægen kan blive op til 17 millimeter lang og findes ofte i haver eller parker, i hvert fald her i regionen. Den lever af forskellige plantearter og suger på deres skud, frugter eller frø.

Bønnetæge, larve 3. stadie
Bønnetæge, larve 3. stadie.

Nezara viridula tilhører Pentatomidae-familien og kan, ligesom mange beslægtede arter, udskille et ildelugtende forsvarssekret, når den føler sig truet. Men ifølge mine observationer gør dyrene det ikke, når de bliver fanget med et akvarienet eller glas for at få dem ud af lejligheden. Men måske har jeg bare været heldig indtil videre.

Bønnetæge, larve 5. stadie
Bønnetæge, larve 5. stadie.

Udbredelsesområde og levesteder

Nezara viridula findes over hele verden i tropiske, subtropiske til varmt tempererede zoner. Her i Rhinen-Neckar-regionen støder man ofte på den.

Det kan endnu ikke bevises med sikkerhed, hvor dette insekt stammer fra, men det kan stamme fra Etiopien (kilde).

Bønnetægen kan findes i haver, parker, enge samt på dæmninger og volde.

Halyomorpha halys
Halyomorpha halys og Nezara viridula.
Kategorier

Semisulcospira gottschei

Semisulcospira gottschei kommer fra Sydkorea og siges kun at forekomme der (kilde). Ifølge denne kilde ser den også ud til at blive brugt som madsnegl.

Sneglen, som tilhører familien Semisulcospiridae, er enkønnet og levendefødende. Dens skal kan blive op til tre centimeter lang. I modsætning til beslægtede arter graver den sig ikke ned i underlaget. Den er dagaktiv og meget adræt, selv ved stuetemperatur.

Semisulcospira gottschei

Semisulcospira gottschei i akvariet

Som allerede nævnt er Semisulcospira gottschei dagaktiv og tilbringer hele dagen i akvariet. Jeg holder dem i et 30 liters akvarium uden teknisk udstyr.

Semisulcospira gottschei

Den klarer sig godt med temperaturer på 17 til 30 °C.

Ud over fiskefoderflager og vegetarpellets kan hun også lide at spise blancheret agurk og kinakål.

Semisulcospira gottschei

Kategorier

Stor solsnegl (Helicella itala)

Familie: Geomitridae

Oprindelse/udbredelse: Europa (Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Holland, Østrig, Polen) og som indført art også i Australien.

Stor solsnegl på rucola
Stor solsnegl på rucola.

Levesteder: Tørre enge, vejkanter, dæmninger, jernbanedæmninger, klitter.

Størrelse: Hedesneglens skal kan være op til 25 millimeter i diameter.

Stor solsnegl sneglehus

Forventet levetid: Op til 3 år

Føde: Døende og rådnende plantedele

Stor solsnegl på græsstrå
Stor solsnegl tilbringer de varme sommerdage siddende på græsstrå eller andre planter. Den lukker sit hus for at minimere væsketabet.

Helicella itala stor solsnegl

Stor solsnegl Helicella itala

Stor solsnegl

Kategorier

Anthrax anthrax

Anthrax anthrax er en flue af familien Bombyliidae (humlefluer). De voksne fluer kan blive op til 13 millimeter lange.

Larverne lever parasitisk i de vilde biers bo-rør. Fluerne bør ses fra marts til juni. Jeg opdagede det eksemplar, der er vist her, i midten af august.

Anthrax anthrax humleflue

Anthrax anthrax er hjemmehørende i Lilleasien, Nordafrika, Central- og Sydeuropa og synes ikke at forekomme i Danmark. Fluen lever, hvor der også findes vilde bier, og koloniserer enge, dæmninger, parker, haver eller skovbryn.

Larverne lever af bi-larver, fluerne af nektar.

humleflue

Kategorier

Skovmalakitbille (Malachius bipustulatus)

Familie: Melyridae, underfamilie Malachiinae
Udbredelse: Asien, Europa
Biotoper: Enge, haver, parker, buskadser
Størrelse: Billerne bliver op til 7 millimeter lange.
Kost: Billerne lever af pollen, larverne lever kødædende.

Skovmalakitbille

Kategorier

Agersnegl (Deroceras agreste)

Agersneglen (Deroceras agreste) bliver op til fem centimeter lang og er variabel i farven. Den kan være grå, gullig eller brunlig i farven.

Agersnegl

Familie: Agriolimacidae
Udbredelse: Asien, Europa
Biotoper: Skove, enge, volde, parker, haver, jeg fandt eksemplaret her i en urtepotte i min have.
Størrelse: Tre til fem centimeter
Kost: Levende og døende planter, frugt, grøntsager, ådsler

Agersnegl Deroceras agreste

Agersnegl Deroceras

Kategorier

Gulplettet aspargesbille (Crioceris asparagi)

Gulplettet aspargesbille (Crioceris asparagi) er en blå bille (familien Chrysomelidae), der findes i store dele af Europa. Voksne biller kan blive op til 6,5 millimeter lange og kan ses fra april til september. Både det zoologiske og det populære navn antyder, at Crioceris asparagi udelukkende lever af aspargesplanter. Jeg fandt dog det eksemplar, der er vist her, på falmende hjulkrone.

Gulplettet aspargesbille og Almindelig hjulkrone
Gulplettet aspargesbille og almindelig hjulkrone.

Familie: Bladbiller (Chrysomelidae)
Udbredelse: Asien, Europa og som indført art også i Nordamerika.
Biotoper: Aspargesmarker, haver
Størrelse: De voksne biller er mellem 5 og 6,5 millimeter lange.
Kost: Biller og larver spiser blade, skud og rødder fra aspargesplanter.

Gulplettet aspargesbille

Kategorier

Insekter

Kategorier

Snegle

Kategorier

Dyr

I denne del af siden vil jeg gerne introducere små dyr, som insekter, snegle eller krebsdyr.